Concurs fotogràfic Xalónia 2014

On 25 abril, 2014

BASES DEL CONCURS:

 1. Podran participar qualsevol persona major de 18 anys o menor d’edat sempre que s’acompanye amb les fotografies una autorització del seu tutor legal.
 2. La temàtica d’aquest concurs estarà dedicada exclusivament a tot el que envolta Xalónia 2014 (expositors, fira, concerts, actes, visitants, etc)
 3. Cada fotògraf podrà presentar un màxim de tres fotografies inèdites, una en color, una en blanc i negre i una altra nocturna.
 4. Les fotografies presentades seran originals i el participant ha de ser l’autor.
 5. El retoc fotogràfic bàsic està permès (saturació, nivells i contrast).
 6. El format admissible serà JPEG a la màxima resolució possible.
 7. Les fotografies seran enviades per correu electrònic a fotoxalo@gmail.com; Indicant a l’assumpte: CONCURS FOTOGRAFIC XALONIA 2014 i el nom del participant, a més cada fotografia ha de portar el títol de la imatge en el nom de l’arxiu i juntament amb les fotos s’inclouran totes les dades del participant (nom i cognoms, DNI, adreça, edat, telèfon de contacte i correu electrònic). Foto Xaló garantitza el correcte tractament de les dades d’acord amb la LOPD.
 8. La data límit per enviar les fotos serà el 11 de maig a les 23:59 hores. Cada concursant rebrà un correu de confirmació de les fotos enviades.
 9. El participant concedeix a l’Associació Foto Xaló i a l’Ajuntament de Xaló el dret no exclusiu a utilitzar les seues fotografies a qualsevol lloc, de forma gratuïta i amb fins no comercials fent constar el nom de l’autor. El participant conserva la propietat dels drets d’autor de l’obra o obres presentades.
 10. El resultat de la deliberació del jurat es farà publica el 24 de Maig, els premiats seran avisats per correu electrònic i les obres premiades seran publicades a la web de l’Ajuntament de Xaló. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 11. El jurat estarà format per professionals de la fotografia, l’art, la cultura i membres de l’organització.
 12. Es concediran tres premis, un per cada categoria assenyalada al punt 3. Els tres premis consistiran en un lot de productes típics de Xaló.
 13. L’entrega de premis es publicarà a les xarxes socials i s’enviarà un correu electrònic a tots els participants
 14. La participació al concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del mateix. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista a les Bases.

Organitzat per l’Associació Foto Xaló. Col·labora l’Ajuntament de Xaló

Comments are closed.